Engelsk aften i Frogner kirke i Lier

15. oktober inviterer vi til en spennende konsert med engelsk kormusikk. Hovedverket er Great is the Lord av Eldgar.